viAutomotive wire

Các dây cáp chìm là các loại cáp dưới nước được sử dụng cho các bơm, ROV, và thiết bị dưới biển. Chúng có lớp cách điện PE/XLPE chống nước. Ví dụ bao gồm cáp bơm 3x16mm2 4kV, cáp dữ liệu dưới biển Ethernet. Vỏ chống dầu/hóa chất. Được chứng nhận bởi UL 1277, CE, ABS cho việc lắp đặt dưới nước.