Cáp bơm chìm

Cáp chìm là loại cáp dưới nước dùng cho máy bơm, ROV, thiết bị dưới biển. Chúng có tính năng cách nhiệt PE/XLPE kín nước. Ví dụ như cáp bơm 3x16mm2 4kV, cáp dữ liệu tàu ngầm Ethernet. Lớp phủ chịu dầu/hóa chất. Được chứng nhận bởi UL 1277, CE, ABS cho việc lắp đặt chìm.