viEarth Cable

Cáp nối đất là cáp nối đất và nối đất không có lớp cách điện. Kích thước gồm 25mm2, 35mm2, 50mm2 đồng trần có vỏ màu xanh vàng. Chúng kết nối hệ thống điện và hệ thống chống sét với mặt đất.