viTeam
KUKA CABLE có các chuyên viên tư vấn sản phẩm chuyên nghiệp, nhân viên sản xuất và nghiên cứu phát triển, cùng với một đội ngũ lõi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong sản xuất cáp và thương mại quốc tế. Các chuyên viên tư vấn sản phẩm cần được đào tạo trước công việc một cách toàn diện về công nghệ, tài chính, thương mại, v.v., để mang đến cho bạn "dịch vụ chăm sóc toàn diện