Cáp chống thấm nước sợi quang SM Hiểu rõ về cáp điều khiển từ xa ROV

* Cáp quang SM, MM Cáp quang ROV điều khiển từ xa

* Ba dây dẫn đùn, điện áp thấp đến trung bình và công suất dòng điện cao

* Thiết kế thành mỏng, trọng lượng thấp và vật liệu chống nước nhỏ gọn, mang lại độ tin cậy cao

* Dây bện và dây thừng Aramid để chống xoắn và độ bền kéo, giảm thiểu căng thẳng và ứng suất

* Sàng lọc và áo giáp cung cấp tùy chọn tốt nhất dựa trên hiệu suất mong muốn

Cáp chống thấm nước sợi quang SM Hiểu rõ về cáp điều khiển từ xa ROV(图1)

Cáp chống thấm nước sợi quang SM Hiểu rõ về cáp điều khiển từ xa ROV(图2)

Cáp chống thấm nước sợi quang SM Hiểu rõ về cáp điều khiển từ xa ROV(图3)

Cáp chống thấm nước sợi quang SM Hiểu rõ về cáp điều khiển từ xa ROV(图4)

Cáp chống thấm nước sợi quang SM Hiểu rõ về cáp điều khiển từ xa ROV(图5)

Cáp chống thấm nước sợi quang SM Hiểu rõ về cáp điều khiển từ xa ROV(图6)

Cáp chống thấm nước sợi quang SM Hiểu rõ về cáp điều khiển từ xa ROV(图7)

Cáp chống thấm nước sợi quang SM Hiểu rõ về cáp điều khiển từ xa ROV(图8)

Cáp chống thấm nước sợi quang SM Hiểu rõ về cáp điều khiển từ xa ROV(图9)

Cáp chống thấm nước sợi quang SM Hiểu rõ về cáp điều khiển từ xa ROV(图10)

Cáp chống thấm nước sợi quang SM Hiểu rõ về cáp điều khiển từ xa ROV(图11)

Cáp chống thấm nước sợi quang SM Hiểu rõ về cáp điều khiển từ xa ROV(图12)

Cáp chống thấm nước sợi quang SM Hiểu rõ về cáp điều khiển từ xa ROV(图13)


Mail consultation
Please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours.