Dây cáp điện năng lượng mặt trời TUV Đơn / Hai lõi 4mm2 / 6mm2

KUKACABLE Cáp năng lượng mặt trời Pv1-F là loại cáp đặc biệt phù hợp với các mô-đun quang điện mặt trời trong hệ thống.. Về chất liệu của cáp, lớp cách điện là Xlpe, vật liệu dẫn điện là đồng đóng hộp, áo bên ngoài là XLPE, phù hợp với điện áp thấp, điện áp định mức là AC 1000V DC 1500V, phù hợp với tiêu chuẩn TUV. Tuổi thọ lên đến 25 năm, số lượng lõi có thể là đơn hoặc đôi.

Dây cáp điện năng lượng mặt trời PV1-F Đơn / Hai lõi(图1)

Dây cáp điện năng lượng mặt trời PV1-F Đơn / Hai lõi(图2)

Dây cáp điện năng lượng mặt trời PV1-F Đơn / Hai lõi(图3)

Dây cáp điện năng lượng mặt trời PV1-F Đơn / Hai lõi(图4)

Dây cáp điện năng lượng mặt trời PV1-F Đơn / Hai lõi(图5)

Dây cáp điện năng lượng mặt trời PV1-F Đơn / Hai lõi(图6)

Dây cáp điện năng lượng mặt trời PV1-F Đơn / Hai lõi(图7)

Dây cáp điện năng lượng mặt trời PV1-F Đơn / Hai lõi(图8)

Dây cáp điện năng lượng mặt trời PV1-F Đơn / Hai lõi(图9)

Dây cáp điện năng lượng mặt trời PV1-F Đơn / Hai lõi(图10)

Dây cáp điện năng lượng mặt trời PV1-F Đơn / Hai lõi(图11)

Dây cáp điện năng lượng mặt trời PV1-F Đơn / Hai lõi(图12)

Dây cáp điện năng lượng mặt trời PV1-F Đơn / Hai lõi(图13)

Dây cáp điện năng lượng mặt trời PV1-F Đơn / Hai lõi(图14)

Dây cáp điện năng lượng mặt trời PV1-F Đơn / Hai lõi(图15)

Dây cáp điện năng lượng mặt trời PV1-F Đơn / Hai lõi(图16)

Dây cáp điện năng lượng mặt trời PV1-F Đơn / Hai lõi(图17)

Dây cáp điện năng lượng mặt trời PV1-F Đơn / Hai lõi(图18)

Dây cáp điện năng lượng mặt trời PV1-F Đơn / Hai lõi(图19)


Mail consultation
Please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours.