Dây Ranh Giới Máy Cắt Cỏ Robot OEM

Đường ranh giới robot máy cắt cỏ là đường tín hiệu được chôn trong đường ranh giới bãi cỏ để dẫn đường cho máy cắt cỏ. Dây thường được làm bằng đồng và có độ mềm dẻo tốt. Lớp cách điện được làm từ chất liệu PE, vỏ được làm bằng cao su PVC XLPE có khả năng chống lại sự ăn mòn của môi trường bên ngoài một cách hiệu quả.

 • Dây Ranh Giới Máy Cắt Cỏ Robot OEM(图1)

  Dây Ranh Giới Máy Cắt Cỏ Robot OEM(图2)

  Dây Ranh Giới Máy Cắt Cỏ Robot OEM(图3)

  Dây Ranh Giới Máy Cắt Cỏ Robot OEM(图4)

  Dây Ranh Giới Máy Cắt Cỏ Robot OEM(图5)

  Dây Ranh Giới Máy Cắt Cỏ Robot OEM(图6)

  Dây Ranh Giới Máy Cắt Cỏ Robot OEM(图7)

  Dây Ranh Giới Máy Cắt Cỏ Robot OEM(图8)

  Dây Ranh Giới Máy Cắt Cỏ Robot OEM(图9)

  Dây Ranh Giới Máy Cắt Cỏ Robot OEM(图10)

  Dây Ranh Giới Máy Cắt Cỏ Robot OEM(图11)


  Thông điệp
  Name
  Position
  Phone
  Email
  Address
  Message
 • Thông điệp
  Name
  Position
  Phone
  Email
  Address
  Message