Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2

Đầu nối của KUKA CABLE dàng kéo và cắm, kết nối ổn định Ruột cáp là: đồng đóng hộp, vật liệu tiếp xúc pin mặt trời: đồng đóng hộp, điện áp định mức: 1000V 1500V

Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图1)

Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图2)

Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图3)

Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图4)

Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图5)

Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图6)

Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图7)

Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图8)

Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图9)

Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图10)

Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图11)

Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图12)


Mail consultation
Please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours.