Cáp H05G-U / H07G-U lõi đơn 300 / 500V Dây cao su

H05G-U / H07G-U là cáp lõi đơn sợi hoặc rắn được hài hòa đã được phê duyệt. Những loại cáp này được khuyên dùng cho hệ thống dây điện bên trong của bảng tổng đài và bảng phân phối cũng như trong các bộ phận vận hành trong hoặc trên đèn.

Cáp H05G-U / H07G-U lõi đơn 300 / 500V Dây cao su(图1)

Cáp H05G-U / H07G-U lõi đơn 300 / 500V Dây cao su(图2)

Cáp H05G-U / H07G-U lõi đơn 300 / 500V Dây cao su(图3)

Cáp H05G-U / H07G-U lõi đơn 300 / 500V Dây cao su(图4)

Cáp H05G-U / H07G-U lõi đơn 300 / 500V Dây cao su(图5)

Cáp H05G-U / H07G-U lõi đơn 300 / 500V Dây cao su(图6)

Cáp H05G-U / H07G-U lõi đơn 300 / 500V Dây cao su(图7)

Cáp H05G-U / H07G-U lõi đơn 300 / 500V Dây cao su(图8)

Cáp H05G-U / H07G-U lõi đơn 300 / 500V Dây cao su(图9)

Cáp H05G-U / H07G-U lõi đơn 300 / 500V Dây cao su(图10)

Cáp H05G-U / H07G-U lõi đơn 300 / 500V Dây cao su(图11)

Cáp H05G-U / H07G-U lõi đơn 300 / 500V Dây cao su(图12)


Mail consultation
Please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours.