• Giá liên quan
  • viHow can I get a quotation?
   Các yếu tố giá cáp chịu ảnh hưởng từ sự biến động của chi phí nguyên liệu dẫn điện (đồng, nhôm, v.v.), và các chuyên viên tư vấn sản phẩm của chúng tôi tính toán giá đơn vị theo thời gian thực dựa trên giá kim loại quý hàng ngày.
  • viHow can I get a quotation?2
   Các yếu tố giá của cáp chịu ảnh hưởng từ sự biến động của chi phí nguyên liệu dẫn (đồng, nhôm, v.v.), và các chuyên viên tư vấn sản phẩm của chúng tôi tính toán giá đơn vị theo thời gian thực dựa trên giá kim loại quý hàng ngày.
  • viHow can I get a quotation?3
   Các yếu tố giá cáp chịu ảnh hưởng từ sự biến động của chi phí nguyên liệu dẫn (đồng, nhôm, v.v.), và các chuyên viên tư vấn sản phẩm của chúng tôi tính toán giá đơn vị theo thời gian thực dựa trên giá kim loại quý hàng ngày.
  • viHow can I get a quotation?4
   The price of cables is influenced by fluctuations in the cost of conductors (copper, aluminum, etc.), and our product consultants calculate the real-time unit price based on daily precious metal prices.
  • viHow can I get a quotation?5
   The price of cables is influenced by fluctuations in the cost of conductors (copper, aluminum, etc.), and our product consultants calculate the real-time unit price based on daily precious metal prices.
 • Giao hàng liên quan
  • viHow can I get a quotation?
   The price of cables is influenced by fluctuations in the cost of conductors (copper, aluminum, etc.), and our product consultants calculate the real-time unit price based on daily precious metal prices.
  • viHow can I get a quotation?
   The price of cables is influenced by fluctuations in the cost of conductors (copper, aluminum, etc.), and our product consultants calculate the real-time unit price based on daily precious metal prices.
 • Product-related
 • Quality-related
  • viHow do you control the quality of your products?
   Chúng tôi thực hiện các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, bao gồm kiểm tra nguyên liệu, giám sát quy trình sản xuất và kiểm thử sản phẩm cuối cùng, để đảm bảo chất lượng sản phẩm và cung cấp cho khách hàng các báo cáo kiểm tra nhà máy.
  • viWhat are the international certifications?
   Tùy thuộc vào sản phẩm, chúng tôi đã đạt được nhiều chứng nhận quốc tế như TUV, UL (đang được gia hạn), SAA, v.v. để đảm bảo rằng chúng tuân theo các tiêu chuẩn mua sắm địa phương, cũng như các tiêu chuẩn chứng nhận cho các đặc tính cụ thể như chứng nhận độ chống cháy CPR và chứng nhận hiệu suất chống nước AD8.